Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 41.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Rola i działalność niektórych komórek organizacyjnych ruchu oporu zajmujących się sprawami gospodarki morskiej w latach 1940-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
2. Kierunki rozwoju badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
3. Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Socjologii w Warnie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
4. Stan i potrzeby badań socjologicznych nad rodziną ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
5. Zastosowanie socjologii w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku morskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
6. Problemy i kierunki rozwoju socjologii morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
7. Badania aktywizujące nad związkiem zawodowym marynarzy Wielkiej Brytanii
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
8. Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
9. Dzieci marynarzy i rybaków w świetle opinii nauczycieli
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
10. Metrocentryczny charakter rodziny ludzi morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
11. Modele sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
12. Motywy wyboru zawodu rybaka dalekomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
13. Motywy wyboru zawodu nauczycielskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
14. O potrzebie badań socjologicznych nad szczecińskim środowiskiem literackim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
15. Porażka małżeńska w rodzinach marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
16. Przemiany społeczne na Pomorzu Szczecińskim - stan obecny i perspektywy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
17. Przeobrażenia społeczeństwa Pomorza Zachodniego w 30-leciu /PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
18. Przewidywanie tendencji rozwojowych w dziedzinie kultury we flocie transportowej i rybackiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
19. Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
20. Rodzina marynarzy i rybaków jako specyficzny typ rodziny współczesnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
21. Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
22. Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
23. Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
24. Socjologiczna koncepcja morskiej rzeczywistości społecznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
25. Socjologiczna problematyka morska na Kongresie w Amsterdamie. /Sprawozdanie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
26. Społeczeństwo o morskich cechach kulturowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
27. Stan i perspektywy socjologii morskiej w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
28. Stosunek dzieci marynarzy i rybaków do zawodu wykonywanego przez ojca
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
29. Subiektywna sfera sukcesu małżeńskiego w rodzinach marynarzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
30. Trudności w nauce szkolnej u dzieci marynarzy i rybaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
31. Węzłowe problemy światopoglądowo-moralne marynarzy i rybaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
32. Załogi zintegrowane na statkach floty transportowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
33. Socjologia morska. Wybór zagadnień
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
34. Kultura na statku morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
35. Ludzie morza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
36. Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
37. W sprawie "Gospodarki morskiej w kraju w latach 1940-1944"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
38. Początki rybołówstwa dalekomorskiego w Polsce /1931-1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
39. Rybołówstwo dalekomorskie w Polsce Ludowej 1945-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
40. Norweski program badań naukowych nad statkiem morskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
41. Z działalności Komisji Socjologii Morskiej Oddziału Gdańskiego PAN /1981-1982/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
Strona