Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1969
W sprawie "Gospodarki morskiej w kraju w latach 1940-1944"

Autorzy: Ludwik Hermel
Rok wydania:1969
Liczba stron:5 (173-177)