Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1964
Rybołówstwo dalekomorskie w Polsce Ludowej 1945-1962

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1964
Liczba stron:27 (69-95)