Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1969
Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1969
Liczba stron:27 (25-51)