Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Załogi zintegrowane na statkach floty transportowej

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1984
Liczba stron:15 (131-145)