Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984

Rok wydania:1984

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Stefan Loitz - nieznany poeta pomorski z XVII w.

21 (7-27) Małgorzata Duczmal-Charyna Więcej
2.

Polska kultura fizyczna na Wschodnim Pograniczu Niemieckim /1919-1939/

19 (19-37) Bernard Woltmann Więcej
3.

Ustrój i organizacja władz miejskich Pomorza i Wielkopolski w latach 1919-1933

12 (29-40) Zdzisław Chmielewski Więcej
4.

Komórki morskie w urzędach.administracji ogólnej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950

15 (41-55) Ryszard Techman Więcej
5.

Próby utworzenia przemysłu samochodowego w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939

9 (57-65) Eugenia Brzosko Więcej
6.

Problem "narodowości" pomorskiej w historiografii regionalnej w I połowie XIX w.

14 (67-80) Lucyna Turek-Kwiatkowska Więcej
7.

Wyniki wdrażania reformy gospodarczej do kompleksu gospodarki żywnościowej

13 (81-93) Lech Pałasz Więcej
8.

Zarys społeczno-ekonomicznych przemian na wsi niemieckiej w latach 1945-1960

13 (95-107) Iwona Sobańska Więcej
9.

Przyczyny i skutki załamania koniunktury w przemyśle stoczniowym w latach 1975-1983

12 (109-120) Ewa Kubiak, Aleksandra Smólczyńska Więcej
10.

Nadbałtyckie porty i żegluga morska RFN

9 (121-129) Zdzisław Borzycki Więcej
11.

Załogi zintegrowane na statkach floty transportowej

15 (131-145) Ludwik Janiszewski Więcej
12.

Podstawowe dziedziny oczekiwań ludzi morza

14 (147-160) Robert Woźniak Więcej
13.

Oczekiwania pracowników morskich wobec przełożonych

7 (161-167) Bolesław Klepajczuk Więcej
14.

Kształcenie i doskonalenie zawodowe rybaków morskich w latach 1945-1970

16 (169-184) Alicja Nikołajew, Jan Nikołajew Więcej
15.

Rodzina w polityce społecznej NRD. /Zarys problematyki/

11 (185-195) Bogumił Łuczak Więcej
16.

Próba oceny Konwencji Prawa Morza w aspekcie interesów rybołówstwa polskiego

18 (197-214) Janusz Pasierbski Więcej
17.

Środowisko pracy kolejarzy i ich środowisko rodzinne

4 (215-218) Jerzy Lindecki Więcej
18.

Historiche Karten aus der Sammlung der Ernst-Moritz-Arndt Universitat Greifswald in der Sektion Geographie. Greifswald 1981

4 (218-221) --- Więcej
19.

Die Würzburger Arbeiterbewegung unter der nationalsozialistischen Diktatur

3 (222-224) Margrit Grambuller, Dieter Langewiesche Więcej
20.

System motywacyjny w transporcie

5 (224-228) Klemens Piotrowski Więcej
21.

System centralnego kierowania działalnością inwestycyjną

4 (228-231) Czesław (red.) Sułkowski Więcej
22.

Partie socjaldemokratyczne Europy. Zarys encyklopedyczny

5 (233-237) --- Więcej
23.

Ekonomiczne podstawy eksploatacji floty rybackiej

3 (237-239) Zygmunt Polański Więcej
24.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 68

2 (240-241) --- Więcej
25.

Edukacja w szkołach morskich. Szkic socjologiczny

4 (241-244) Adam Sosnowski, Jerzy Walkowiak Więcej
26.

Z działalności Komisji Socjologii Morskiej Oddziału Gdańskiego PAN /1981-1982/

4 (245-248) Ludwik Janiszewski, Adam Sosnowski Więcej
27.

Racjonalizacja i rozumienie. /Uwagi o uwagach J. Kowalewskiego/

3 (249-251) Bogdan Gębski Więcej
28.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1982 r.

17 (253-269) Jadwiga Ostromęcka Więcej