Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Racjonalizacja i rozumienie. /Uwagi o uwagach J. Kowalewskiego/

Autorzy: Bogdan Gębski
Rok wydania:1984
Liczba stron:3 (249-251)