Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Polska kultura fizyczna na Wschodnim Pograniczu Niemieckim /1919-1939/

Autorzy: Bernard Woltmann
Rok wydania:1984
Liczba stron:19 (19-37)