Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Komórki morskie w urzędach.administracji ogólnej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950

Autorzy: Ryszard Techman
Rok wydania:1984
Liczba stron:15 (41-55)