Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Ekonomiczne podstawy eksploatacji floty rybackiej

Autorzy: Zygmunt Polański
Rok wydania:1984
Liczba stron:3 (237-239)