Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Kształcenie i doskonalenie zawodowe rybaków morskich w latach 1945-1970

Autorzy: Alicja Nikołajew

Jan Nikołajew
Rok wydania:1984
Liczba stron:16 (169-184)