Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 44.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
2. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
3. The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
4. INDYWIDUALIZACJA KARIER W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
5. Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
6. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
7. Opinion about Exercises in Water and Lifestyle of Women Attending Aqua Aerobics Classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
8. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
9. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
10. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
11. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
12. ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
13. Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
14. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
15. Globalizacja a suwerenność państwa
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
16. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
17. Influence of Fencing Training (Technical and Tactical) on Selected Features of Shape of the Spine and Pelvis Under Load
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
18. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
19. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
20. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
21. O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
22. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
23. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Przejdź
24. Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
25. Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
26. Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
27. The role of airports in the tourist market development on the example of Spain
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
28. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
29. Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z wykorzystaniem analizy sekwencji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
30. QS – systems communication of Gram-negative bacterial cells
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
31. QS – systems communication of Gram-positive bacterial cells
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
32. Molecular basis of quorum sensing signal-response systems in bacteria
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
33. Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
34. Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
35. Ethics of Touch – axiological model of therapeutic relation in physiotherapy
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
36. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
37. Sexual dimorphism in significant correlations frequency between the characteristics of body trunk and feet in children aged 4 to 6 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
38. Kształcenie i doskonalenie zawodowe rybaków morskich w latach 1945-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
39. Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
40. Impact of European Union programs on the activities of the Third Polish Republic’s Parliament in the field of sport in the years 2004-2007
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
41. Działalność naukowa i artystyczna uniwersytetów na rubieżach (analiza na podstawie danych z Systemu RAD-on)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
42. Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
43. Szczecińscy typografowie szkolni w XVII w. – zarys problematyki
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
44. Anton Walther (ok. 1515–1557) – pierwszy rektor Pedagogium Książęcego w Szczecinie, profesor uniwersytetów w Greifswaldzie i Wittenberdze
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
Strona