Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Wartości limfocytów B i T oraz ich subpopulacji we krwi obwodowej u królików)

Autorzy: Beata Tokarz-Deptuła
Department of Immunology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland; Center of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej
Department of Immunology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland, Center of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Alicja Trzeciak-Ryczek
Department of Immunology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland; Center of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Andrzej Pępiak
Domestic Animal Clinic, Łubinowa 17, Szczecin, Poland

Wiesław Deptuła
Department of Microbiology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland; Center of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Szczecin, Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: królik limfocyty B i T wartości referencyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (127-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ocena wartości referencyjnych dla limfocytów B i T oraz ich subpopulacji u królików wykorzystywanych w Polsce w celach ekonomicznych i laboratoryjnych jest rzadkością. Celem pracy jest ocena parametrów wybranych limfocytów B i T oraz ich subpopulacji u polskich królików mieszańców z uwzględnieniem pory roku i płci tych zwierząt. Badania wykonano z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i przeciwciał monoklonalnych (mouse anti-rabbit). Badania wykazały, że zarówno u królików mieszańców polskich, jak i mieszańców polskich z dolewem krwi ras mięsnych, pora roku i płeć wpływa na kształtowanie badanych parametrów, tj. procentu limfocytów B i T oraz ich subpopulacji. Co się tyczy pory roku wykazano, że zmiany dotyczą głównie limfocytów T CD5+ w przypadku królików mieszańców polskich i limfocytów T CD25+ w przypadku królików mieszańców polskich z dolewem krwi ras mięsnych. Tymczasem w przypadku płci zwierząt, więcej zmian w obu grupach zwierząt wykazano u samic. Ze względu na to, że jest to pierwsza praca z tego zakresu i badania dotyczą dużej grupy zwierząt, winny one być traktowane jako wartości referencyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anon. 1987. Information and training materials of the Laboratory Animals Section, General Assembly of the Association of Agricultural Engineers and Technicians, 187, pp. 26–77.
2.Anon. 2006. Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 10.03.2006 on detailed conditions for maintenance of laboratory animals in experimental units, breeding units and suppliers (Polish Journal of Laws of 2006, No. 50, item 368).
3.Archetti I., Tittarelli C., Ceriolo M., Brivio R., Grilli G., Lavazza A. 2008. Serum chemistry and hematology values in commercial rabbits: preliminary data from industrial farms in Northern Italy. Proceed 9th World Rabbit Congress, Verona, Italy, pp. 1147–1151.
4.Bortolotti A., Castelli D., Bonnatti E. 1989. Hematology and serum chemistry values of adult, pregnant and newborn new Zealand rabbits (Oryctolagus cuniculus). Lab. Anim. Sci., 39: 437–439.
5.Chomicz L. 1967. Pathological changes of blood depending on sex and age of rabbits experimentally infected with sheep strain of Strongyloides papillosus. Acta Parasitol. Pol., 14: 251–263.
6.Chineke C.A., Ologun A.G., Ikeobi C.O.N. 2006. Haematological parameters in rabbits breeds and crosses in humid tropics. Pak. J. Biol. Sci., 9: 2102–2106.
7.Çetin N., Bekyürek T., Çetin E. 2009. Effects of sex, pregnancy and season on some haematological and biochemical blood values in angora rabbits. Scand. J. Lab. Anim. Sci., 36: 155–162.
8.Deptuła W., Górecka-Odkała D., Tokarz-Deptuła B. 1995. Dynamics of selected immunological parameters in 3-5 months old rabbits. Med. Weter., 51: 552–554.
9.Deptuła W., Kostrzewa A., Stosik M., Tokarz-Deptuła B., Wiktorowicz K. 1998. Subpopulations of peripheral blood lymphocytes in rabbits. Nowiny Lek., 67: 377–382.
10.Deptuła W., Niedźwiedzka-Rystwej P., Śliwa J., Tokarz-Deptuła B., Hukowska-Szematowicz B., Pawlikowska M. 2009. Specific immunity in healthy rabbits. Centr. Europ. J. Immunol., 34: 18–19.
11.Ezema W.S., Omeke B.C.O., Eze J.I., Nwanta J.A. 2009. Studies on the sexual behaviour, haematology and spermatogenesis of male rabbits infected with Trypanosoma brucei brucei. Comp. Clin. Pathol., 18: 63–68.
12.Ferrian S., Guerrero I., Blas E., García-Diego F., Viana D., Pascual J.J., Corpa J.M. 2012. How selection for reproduction or foundation for longevity could have affected blood lymphocyte populations of rabbit does under conventional and heat stress conditions. Vet. Immunol. Immunopath., 150: 53–60.
13.Jain J.M. 1994. Comparative hematologic features of some avian and mammalian species. In: Essentials of veterinary hematology. N.C. Jain (ed.). Philadelphia, Lea and Febiger, pp. 367–376.
14.Jeklova E., Leva L., Faldyna M. 2007. Lymphoid organ development in rabbits: major lymphocyte subsets Develop. Comp. Immunol., 31: 632–644.
15.Jeklova E., Leva L., Knotogova P., Faldyna M. 2009. Age-related changes in selected haematology parameters in rabbits. Res. Vet. Sci., 86: 525–528.
16.Laird C.W., Fox R.R., Mitchell B.P., Blau E.M., Schultz H.S. 1970. Effect of strain and age on some hematological parameters in the rabbit. Am. J. Physiol., 218: 1613–1617.
17.Martinec M., Härtlova H., Chodová D., Tůmová E., Fučiková A. 2012. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Vet. Brno, 81: 371–375.
18.Nowaczyk P., Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Ossowski A., Suproń M. 2004. Dynamics of chosen immune-haematological parameters in rabbits in annual cycle. Centaur Lubuski, 61: 6–10.
19.Olayemi F.O., Nottidge H.O. 2007. Effect on the blood profiles of the New Zealand rabbit in Nigeria. Afr. J. Biomed. Res., 10: 73–76.
20.Pinna Pintor P., Grassini V. 1957. Individual and seasonal spontaneous variations of haematological values in normal male rabbits. Statistical survey. Acta Haematol. 17: 122–128.
21.Poljičak-Milas N., Kardum-Skelin I., Vudan M., Marenjak T.S., Ballarin-Perharić A., Milas Z. 2009. Blood cell count analyses and erythrocyte morphometry in New Zealand white rabbits. Veterinarski Arhiv, 79: 561–571.
22.Rohilla P.P., Bujaubauah K.M., Singh G., Kumar M. 2000. Haematological and biochemical studies on pure and crossbred rabbits. Ind. J. Anim. Sci., 70: 60–62.
23.Sabolovič N., Sabolovič D., Guilman A.M. 1977. T and B cell surface markers on rabbit lymphocytes. Immunol., 32: 581–590.
24.Tokarz-Deptuła B., Deptuła W. 2005. Values of selected immune and haematological parameters in healthy rabbits. Pol. J. Vet. Sci., 8: 107–112.
25.Tokarz-Deptuła B., Niedźwiedzka-Rystwej P., Adamiak M., Hukowska-Szematowicz B., Trzeciak-Ryczek A., Deptuła W. 2014. Values of white and red blood cell parameters in Polish mixed breed rabbits in the annual cycle. Pol. J. Vet. Sci., 17: 643–655.
26.Yaqub L.S., Kawu M.U., Ayo J.O. 2013. Influence of reproductive cycle, sex, age and season on haematologic parameters in domestic animals: a review. J. Cell Anim. Biol., 7: 37–43.