Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku

Autorzy: Alicja Winnicka-Popczyk
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: innowacje firmy rodzinne rynek NewConnect
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (342-352)

Abstrakt

Część teoretyczna artykułu obejmuje przegląd ważniejszych badań przeprowadzonych w naszym kraju w celu opisania i zdiagnozowania zjawiska innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Część empiryczną opracowania stanowi natomiast analiza dokonana przez autorkę w dwóch innowacyjnych firmach rodzinnych z terenu Łodzi: Piekarstwo-Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” oraz PHARMENA SA, z zamiarem przełamania wciąż jeszcze panującego w Polsce stereotypu o zachowawczym, mało postępowym, zacofanym wręcz charakterze działalności tych podmiotów w porównaniu z ich nierodzinnymi odpowiednikami.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronoff C.E., Ward J.L., Set policies to solve future problems, „Nations Business” 1994, nr 82(7), w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego „Badanie firm rodzinnych”, Warszawa 2009.
2.Baczko T., Chaberski A., Innowacyjność firm rodzinnych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, www.pte.pl/ kongres/referaty/ Baczko%20Tadeusz,%20 Chaberski%20 Artur/Chaberski %20 Artur %20%20 INNOWACYJNO %C5% 9A%C 4%8 6%20 FIRM%20RODZINNYCH.pdf (31.12.2014).
3.Colli A., Family business historical and comparative perspectives, Economics History Society, Cambridge University Press 2002, w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego „Badanie firm rodzinnych”, Warszawa 2009.
4.Czy innowacyjność to przyszłość polskich firm rodzinnych?, Instytut Biznesu Rodzinnego, relacja z konferencji naukowej SGH „Innowcyjność przedsiębiorstw rodzinnych”, Katowice 27.09.2014, www.ibrpolska.pl (30.12.2014).
5.Litz R., Your old men shall dream dreams, your young men will see visions, Canadian Council for Small Business & Entrepreneurship, 17th Annual Conference, Ottawa, Ontario 2000, w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego „Badanie firm rodzinnych”, Warszawa 2009.
6.Pawlak E., Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, Econo-micus, Szczecin 2009.
7.Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza eks-pansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, WUŁ, Łódź 2013.
8.Romanowska M., Procesy innowacyjne w biznesie rodzinnym na wybranym przykładzie, Łódź 2014 (materiał niepublikowany).
9.Oficjalna strona internetowa NewConnect, www.newconnect.pl.
10.Wywiad z właścicielem przedsiębiorstwa Piekarstwo-Cukiernictwo „Jaś i Małgosia”.