Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (19)
Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy

Autorzy: Alicja Żywczok
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: modesty scientific development researcher personality authority attitude
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (51-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

On the basis of own biographic studies conducted between 2007 and 2009and continued from 2013 to 2015 (analyses and interpretation of 70 biographiesand autobiographies of known researchers), I proposed in my article and justifieda thesis that among the main factors dynamizing individual scientific development,apart from intellectual attributes, are personality traits such as modesty.Scientific development is fuelled mainly by values and the related character (orpersonality) traits of the researcher. I also put forward an assumption that scientificdevelopment of researchers contributes to the progress in science understoodas a sphere of culture. The attitude of modesty – the antonym of prideand megalomania is then especially required of a researcher and proves his orher predisposition to discovering the truth and to communicating the researchresults in an honest manner. Modesty also helps one choose an optimal style ofresearch, which in turn leads to considerable discoveries.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z, Tester K, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, Wydawnictwo „Się”, Warszawa 2003.
2.Curie, E, Maria Curie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983. Przeł. H, Szyllerowa.
3.Dzielność i troska: studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej, red. A, Kicowska, Z, Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
4.Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J, Goćkowski, K, Pigoń, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
5.Garwe, Ch, Rozprawy popularnofilozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Przeł. R, Kuliniak, T, Małyszek.
6.Goćkowski, J, Autorytety świata uczonych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
7.Grimal, P, Seneka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.
8.Hume, D, Traktat o naturze ludzkiej, T.2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1952. Przeł. Cz, Znamierowski.
9.Iwaniszewska, C, Astronomia Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1994.
10.Krȕger H.H, Koncepcje i metody badań biograficznych w naukach o wychowaniu, w: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. D, Urbaniak-Zając, J, Piekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
11.Lewandowski, T, Wstęp, w: A, Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo „Sagittarius”, Warszawa 1992.
12.Newman, J.H, Kazania uniwersyteckie. Piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim między 1826 a 1843 rokiem, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2000. Przeł. P, Kostyło.
13.Okoń, W, Dawid, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
14.Pieter, J, Czasy i ludzie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
15.Popper, K, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997. Przeł. A, Chmielewski.
16.Rudniański, J, Homo cogitans, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
17.Russell, B, Autobiografia 1872-1914, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1996. Przeł. B, Zieliński.
18.Ryn, Z.J, Dekalog Antoniego Kępińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
19.Selye, H, Od marzenia do odkrycia naukowego. Jak być naukowcem, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1967. Przeł. L, Zembrzuski, W, Serżysko.
20.Stein, E, Pisma. T.2, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1982.
21.Witkowski, L, Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha na tle problemów współczesnego racjonalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1983.
22.Żukowska, Z, Stefan Wołoszyn. Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1996.
23.Żywczok, A, Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.