Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
QS – systems communication of Gram-negative bacterial cells
(Systemy komunikacji QS w komórkach bakterii Gram-ujemnych)

Autorzy: Alicja Ziemichód
University of Szczecin, Department of Genetics, Faculty of Biology

Bogumiła Skotarczak
University of Szczecin, Department of Genetics, Faculty of Biology
Słowa kluczowe: komunikacja międzygatunkowa historia quorum sensing quorum sensing u Vibrio i Pseudomonas aeruginosa synteza autoinduktora AI-2
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (39-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Quorum sensing (QS) jest mechanizmem komunikacji używanym przez bakterie do rozpoznawania zmian w zagęszczeniu populacji i kontroli ekspresji genów, który jest ważny zarówno w komunikacji wewnątrz jak i pomiędzy gatunkowej oraz kontroluje interakcje bakteria- -gospodarz. QS jest procesem, w którym komórki bakteryjne wykrywają progową koncentrację cząsteczek sygnałowych w środowisku zewnętrznym, a następnie, po przekroczeniu tego progu, odpowiadają swoiście i modyfikują swoje zachowanie przez zmiany w ekspresji genów. Regulacja ekspresji genów w odpowiedzi na gęstość komórek bakteryjnych w populacji jest kluczowym fenomenem w mechanizmie QS i jest stosowana zarówno przez bakterie Gramujemne, jak i Gram-dodatnie. U bakterii Gram-ujemnych białko LuxR odgrywa kluczową rolę w systemie QS jako rodzaj regulatora transkrypcji oraz wspólnie z białkiem LuxI i cząsteczkami sygnałowymi uczestniczy w różnych procesach biologicznych takich jak kodowanie czynników wirulencji i biosyntezie antybiotyków, w transferze plazmidów, bioluminescencji i formowaniu biofilmu. W pracy zaprezentowano nowe badania, które przybliżają te niezwykłe cząsteczki sygnałowe, nowe komponenty regulatorowe i heterogenność QS-systemu u bakterii Gram-ujemnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ballok, A.E., O’Toole, G.A. (2013). Pouring salt on a wound: Pseudomonas aeruginosa virulence factors alter Na+ and Cl− flux in the lung. Journal of Bacteriology, 195, 4013–4019.
2.Bassler, B.L. (2002). Small talk. Cell-to-cell communication in bacteria. Cell, 17, 421–424.
3.Bassler, B.L., Greenberg, E.P., Stevens, A.M. (1997). Cross-species induction of luminescence in the quorum-sensing bacterium Vibrio harveyi. Journal of Bacteriology, 179, 4043– 4045.
4.Bassler, B.L., Losick, R. (2006). Bacterially speaking. Cell, 125, 237–246.
5.Bassler, B.L. (2010). Part 1: Bacterial communication via quorum sensing. Retrieved from: https://www. youtube.com/watch?v=saWSxLU0ME8.
6.de Bentzmann, S., Polette, M., Zahm, J.M., Hinnrasky, J., Kileztky, C., Bajolet, O., Klossek, J.M., Fil-loux, A., Lazdunski, A., Puchelle, E. (2000). Pseudomonas aeruginosa virulence factors delay airway epithelial wound repair by altering the actin cytoskeleton and inducing overactivation of epithelial matrix metalloproteinase-2. Laboratory Investigation, 80, 209–219.
7.Campbell, J., Lin, Q., Geske, G.D., Blackwell, H.E. (2009). New and unexpected insights into the modulation of LuxR-type quorum sensing by cyclic dipeptides. ACS Chemical Biology, 4, 1051–1059.
8.Engebrecht, J., Silverman, M. (1984). Identification of genes and gene products necessary for bacterial bioluminescence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 81, 4154– 4158.
9.Federle, M.J. (2009). Autoinducer-2-based chemical communication in bacteria: complexities of interspecies signaling. Contributions to Microbiology, 16, 18–32.
10.Fuqua, C., Winans, S.C., Greenberg, E.P. (1994). Quorum sensing in bacteria: the LuxR-LuxI family of cell density-responsive transcriptional regulators. Journal of Bacteriology, 176, 269–275.
11.Fuqua, C., Winans, S.C., Greenberg, E.P. (1996). Census and consensus in bacterial ecosystems: the LuxR-LuxI family of quorum-sensing transcriptional regulators. Annual Review of Microbiology, 50, 727– 751.
12.Gallagher, L.A., Mcknight, S.L., Kuznetsova, M.S., Pesci, E.C., Manoil, C. (2002). Functions required for extracellular quinolone signaling by Pseudomonas aeruginosa. Journal of Bacteriology, 184, 6472–6480.
13.Grote, J., Krysciak, D., Strelt, W.R. (2015). Phenotypic heterogeneity, a phenomenon that may explain why quorum sensing does not always result in truly homogenous cell behaviour. Applied and Environmental Microbiology, 81, 5280–5289.
14.Heeb, S., Fletcher, M.P., Chhabra, S.R., Diggle, S.P., Williams, P., Camara, M. (2011). Quinolones: from antibiotics to autoinducers. FEMS Microbiology Reviews, 35, 247–274.
15.Hirakawa, H., Tomita, H. (2013). Interference of bacterial cell-to-cell communication: a new concept of antimicrobial chemotherapy breaks antibiotic resistance. Frontiers in Microbiology, 4, 114.
16.Høiby, N., Ciofu, O., Bjarnsholt, T. (2010). Pseudomonas aeruginosa biofilms in cystic fibrosis. Future Microbiology, 5, 1663–1674.
17.Jaworski, A., Serwecińska, L., Stączek, P. (2005). Quorum sensing – bacterial cell-to-cell communication using chemical signal molecules. Advances in Cell Biology, 32, 231–256 (in Polish).
18.Jayaraman, A., Wood, T.K. (2008). Bacterial quorum sensing: signals, circuits, and implications for biofilms and disease. Annual Review of Biomedical Engineering, 10, 145–167.
19.Jimenez, P.N., Koch, G., Thompson, J.A, Xavier, K.B., Cool, R.H., Quax, W.J. (2012). The multiple signaling systems regulating virulence in Pseudomonas aeruginosa. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 76, 46–65.
20.Kołodyński, J., Jankowski, S. (2005). The systems of intercellular communication in bacteria. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 14, 343–348 (in Polish).
21.Lee, J., Wu, J., Deng, Y., Wang, J., Wang, C., Wang, J, Chang, C., Dong, Y., Williams, P., Zhang, Lh. (2013). A cell-cell communication signal integrates quorum sensing and stress response. Nature Chemical Biology, 9, 339–343.
22.Lee, J., Zhang, L. (2015). The hierarchy quorum sensing network in Pseudomonas aeruginosa. Protein and Cell, 6, 26–41.
23.Lister, P.D., Wolter, D.J., Hanson, N.D. (2009). Antibacterial-resistant Pseudomonas aeruginosa: clinical impact and complex regulation of chromosomally encoded resistance mechanisms. Clinical Microbiology Reviews, 22, 582–610.
24.Matejczyk, M., Suchowierska, M. (2011). Characteristics of the phenomenon of quorum sensing and its meaning of biofilm in environmental engineering, civil engineering, medicine and household. Civil and Environmental Engineering, 2, 71–75 (in Polish).
25.O’Toole, G.A. (2016). Classic spotlight: quorum sensing and the multicellular life of unicellular organisms. Journal of Bacteriology, 198, 601.
26.Pesci, E.C., Milbank, J.B., Pearson, J.P., Mcknight, S., Kende, A.S., Greenberg, E.P., Iglewski, B.H. (1999). Quinolone signaling in the cell-to-cell communication system of Pseudomonas aeruginosa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 96, 11229–11234.
27.Pacheco, A.R., Sperandio, V. (2009). Inter-kingdom signaling: chemical language between bacteria and host. Current Opinion in Microbiology, 12, 192–198.
28.Papenfort, K., Bassler, B.L. (2016). Quorum sensing signal – response systems in Gram-negative bacteria. Nature Reviews Microbiology, 14, 576–588.
29.Papenfort, K., Vogel, J. (2010). Regulatory RNA in bacterial pathogens. Cell Host and Microbe, 8, 116–127.
30.Pereira, C.S., Thompson, J.A., Xavier, K.B. (2013). AI-2-mediated signaling in bacteria. FEMS Microbiol¬ogy Reviews, 37, 156–181.
31.Rutherford, S.T., Bassler, B.L. (2012). Bacterial quorum sensing: its role in virulence and possibilities for its control. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2, a012427.
32.Ryall, B., Davies, J.C., Wilson, R., Shoemark, A., Williams, H.D. (2008). Pseudomonas aeruginosa, cyanide accumulation and lung function in CF and non-CF bronchiectasis patients. European Respiratory Journal, 32, 740–747.
33.Schauder, S., Bassler, B.L. (2001). The languages of bacteria. Genes & Development, 15, 1468–1480.
34.Schauder, S., Shokat, K., Surette, M.G., Bassler, B.L. (2001). The LuxS family of bacterial autoinducers: biosynthesis of a novel quorum-sensing signal molecule. Molecular Microbiology, 41, 463–476.
35.Shadel, G.S., Baldwin, T.O. (1991). The Vibrio fischeri LuxR protein is capable of bidirectional stimulation of transcription and both positive and negative regulation of the luxR gene. Journal of Bacteriology, 173, 568–574.
36.Siepka, M., Gładkowski, W. (2012). The phenomenon of quorum sensing. Creative Science – Monografia, 3, 172–181 (in Polish).
37.Sifri, C.D. (2008). Healthcare epidemiology: quorum sensing: bacteria talk sense. Clinical Infectious Dis¬eses, 47, 1070–1076.
38.Srivastava, D., Waters, C.M. (2012). A tangled web: regulatory connections between quorum sensing and cyclic Di-GMP. Journal of Bacteriology, 194, 4485–4493.
39.Suárez-Moreno, Z.R., Gonzáles, J.F., Devescovi, G., Venturi, V. (2012). Quorum sensing in Gram-negative bacteria: signals role and networking. In: A. Filloux (ed.), Bacterial Regulatory Networks (pp. 87– 122). Norfolk, UK: Caister Academic Press.
40.Taga, M.E., Bassler, B.L. (2003). Chemical communication among bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 100, 14549–14554.
41.Verma, S.C., Miyashiro, T. (2013). Quorum sensing in the squid – Vibrio symbiosis. International Journal of Molecular Sciences, 14, 16386–16401.
42.Waters, C.M., Bassler, B.L. (2005). Quorum sensing cell-to-cell communication in bacteria. Annual Re¬view of Cell and Developmental Biology, 21, 319–346.
43.Welsh, M.A., Eibergen, N.R., Moore, J.D., Blackwell, H.E. (2015). Small molecule disruption of quorum sensing cross-regulation in Pseudomonas aeruginosa causes major and unexpected alterations to virulence phenotypes. Journal of the American Chemical Society, 137, 1510–159.
44.Xavier, K.B., Miller, S.T., Lu, W., Kim, J.H., Rabinowitz, J., Pelczer, I., Semmelhack, M.F., Bassler, B.L. (2007). Phosphorylation and processing of the quorum sensing molecule autoinducer-2 in enteric bacteria. ACS Chemical Biology, 2, 128–136.
45.Zhang, Y., Brackman, G., Coenye, T. (2017). Pitfalls associated with evaluating enzymatic quorum quench¬ing activity: the case of MomL and its effect on Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter bauman¬nii biofilms. PeerJ, 5, e3251. 49