Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

3 (3-5) --- Więcej
1.

Assessment of genetic variability in common whitefish from the catchment area of the Oder river using microsatellite markers


(Ocena zmienności genetycznej siei ze zlewni Odry z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych)
9 (5-13) Magdalena Achrem, Lidia Skuza, Lucyna Kirczuk, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Robert Czerniawski Więcej
2.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) – ground beetle new to Belarus


(Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – nowy gatunek dla fauny Białorusi z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae))
4 (15-18) Oleg Aleksandrowicz, Artsiom Ostrovsky Więcej
3.

Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve


(Wstępne dane do poznania fauny chrząszczy epigeicznych (Coleoptera) Rezerwatu przyrody „Golczewskie Uroczysko”)
9 (19-27) Brygida Radawiec, Łukasz Baran, Przemysław Śmietana, Ewa Sarnacka, Andrzej Zawal Więcej
4.

Epigeic beetles (Coleoptera) of the Lake Świdwie nature reserve


(Chrząszcze epigeiczne (Coleoptera) rezerwatu przyrody „Jezioro Świdwie”)
9 (29-37) Łukasz Baran, Brygida Radawiec, Andrzej Zawal, Anna Nowak, Przemysław Śmietana Więcej
5.

QS – systems communication of Gram-negative bacterial cells


(Systemy komunikacji QS w komórkach bakterii Gram-ujemnych)
11 (39-49) Alicja Ziemichód, Bogumiła Skotarczak Więcej
6.

QS – systems communication of Gram-positive bacterial cells


(Systemy komunikacji QS w komórkach bakterii Gram dodatnich)
6 (51-56) Alicja Ziemichód, Bogumiła Skotarczak Więcej
7.

Water quality and ecological role of urban lake: a case study of Słoneczne Lake in Szczecin (NW-Poland)


(Jakość wody i ekologiczna rola jeziora śródmiejskiego na przykładzie Jeziora Słonecznego w Szczecinie (NW-Polska))
16 (57-72) Tymoteusz Miller, Aleksandra Drozdowska, Andrzej Zawal, Gorzysław Poleszczuk Więcej
8.

Assemblages of stonefly larvae (Plecoptera) in the area of small hydrological structures, in the streams of the Kamienica Nawojowska river basin (The Beskid Sądecki)


(Kształtowanie się zgrupowań larw widelnic (Plecoptera) w rejonie występowania obiektów małej zabudowy hydrotechnicznej, w potokach zlewni Kamienicy Nawojowskiej (Beskid Sądecki))
16 (73-88) Artur Niechwiej Więcej
9.

Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study


(Zadowolenie z własnej sylwetki wobec charakterystyki antropometrycznej i trybu życia u młodzieży licealnej w ciągu trzech lat badań)
11 (89-99) Ewa Rębacz-Maron, Patryk Lisiecki Więcej
10.

Growth hormone and growth hormone gene of the American mink (Neovison vison) – the current state of knowledge of one of the key hormones in one of the most intensively economically exploited species


(Hormon wzrostu i gen hormonu wzrostu norki amerykańskiej (Neovison vison) – stan wiedzy na temat kluczowego hormonu u jednego z najintensywniej eksploatowanych gospodarczo gatunków zwierząt)
32 (101-132) Jakub Skorupski Więcej
11.

Molecular basis of quorum sensing signal-response systems in bacteria


(Molekularne podstawy quorum sensing systemów odpowiedzi sygnałowej u bakterii)
8 (133-140) Alicja Ziemichód, Bogumiła Skotarczak Więcej
12.

Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)


(Porosty rezerwatu „Golczewskie Uroczysko” (NW Polska))
8 (141-148) Anetta Wieczorek, Kamila Tyczkowska Więcej
13.

Lichens and lichenicolous fungi of the “Wrzosowisko Sowno” nature reserve (NW Poland)


(Porosty rezerwatu „Wrzosowisko Sowno” (NW Polska))
10 (149-158) Anetta Wieczorek, Katarzyna Hnat Więcej
14.

Lichen biota of the “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” nature reserve in the Cedynia Landscape Park (NW Poland)


(Biota porostów rezerwatu “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” w Cedyńskim Parku Krajobrazowym)
12 (159-170) Anetta Wieczorek, Andrzej Łysko Więcej