Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
Growth hormone and growth hormone gene of the American mink (Neovison vison) – the current state of knowledge of one of the key hormones in one of the most intensively economically exploited species
(Hormon wzrostu i gen hormonu wzrostu norki amerykańskiej (Neovison vison) – stan wiedzy na temat kluczowego hormonu u jednego z najintensywniej eksploatowanych gospodarczo gatunków zwierząt)

Autorzy: Jakub Skorupski
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology
Słowa kluczowe: Norka amerykańska hormon wzrostu gen hormonu wzrostu funkcje fizjologiczne wydzielanie transdukcja sygnału
Rok wydania:2017
Liczba stron:32 (101-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mimo że norka amerykańska (Neovison vison) jest jednym z najintensywniej eksploatowanych gospodarczo, a także problematycznych, z ekologicznego punktu widzenia, gatunków zwierząt futerkowych, pozostaje jednym z najsłabiej zbadanych gatunków zwierząt gospodarskich. Dowodzi tego, między innymi fakt, że badania nad jednym z kluczowych hormonów o działaniu systemowym, jakim jest hormon wzrostu, są słabo zaawansowane. Celem niniejszego artykułu jest przegląd i krytyczna analiza aktualnego stanu wiedzy na temat hormonu wzrostu u norki amerykańskiej, jego funkcji biologicznej, produkcji w warunkach fizjologicznych, regulacji wydzielania oraz transdukcji sygnału. Artykuł zawiera również aktualne informacje o genie hormonu wzrostu oraz jego produkcie białkowym.
Pobierz plik

Plik artykułu