Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1982 r.

Autorzy: Jadwiga Ostromęcka
Data publikacji całości:1984
Liczba stron:17 (253-269)