Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Próby utworzenia przemysłu samochodowego w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939

Autorzy: Eugenia Brzosko
Rok wydania:1984
Liczba stron:9 (57-65)