Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1984
Próba oceny Konwencji Prawa Morza w aspekcie interesów rybołówstwa polskiego

Autorzy: Janusz Pasierbski
Rok wydania:1984
Liczba stron:18 (197-214)