Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Przemiany społeczne na Pomorzu Szczecińskim - stan obecny i perspektywy

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1980
Liczba stron:12 (39-50)