Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1984
Socjologia morska. Wybór zagadnień

Autorzy: Ludwik Janiszewski

Adam Sosnowski
Rok wydania:1984
Liczba stron:3 (252-254)