Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1963
Początki rybołówstwa dalekomorskiego w Polsce /1931-1939/

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1963
Liczba stron:17 (5-21)