Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1972
Zastosowanie socjologii w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku morskiego

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1972
Liczba stron:16 (75-90)