Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1981
Kierunki rozwoju badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Data publikacji całości:1981
Liczba stron:13 (21-33)