Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1971
Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Socjologii w Warnie

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1971
Liczba stron:4 (187-190)