Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1971

Rok wydania:1971

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Historyczne drogi rozwoju Pomorza Zachodniego w okresie 25-lecia Polski Ludowej

38 (9-46) Tadeusz Białecki Więcej
2.

Historyczna droga rozwoju okręgu Neubrandenburg

8 (47-54) Klaus Schreiner Więcej
3.

Przeobrażenia w świadomości społeczeństwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej

10 (55-64) Władysław Markiewicz Więcej
4.

Polityka Ziomkostw w Niemieckiej Republice Federalnej przeszkodą w walce o bezpieczeństwo zbiorowe w Europie /na przykładzie działalności Ziomkostwa Pomorskiego/

8 (65-72) Dorota Jabłońska Więcej
5.

Współpraca gospodarcza przedsiębiorstw gospodarki morskiej województwa szczecińskiego z przedsiębiorstwami morskimi Niemieckiej Republiki Demokratycznej

8 (73-80) Klemens Piotrowski Więcej
6.

Współpraca województwa szczecińskiego z okręgiem rostockim w dziedzinie rolnictwa

4 (81-84) Jerzy Wieczorek Więcej
7.

Współpraca naukowa województwa szczecińskiego z północnymi rejonami NRD

4 (85-88) Teresa Piotrowiak Więcej
8.

Współpraca kulturalna województwa szczecińskiego z okręgiem Rostock

5 (89-93) Karol Czejarek Więcej
9.

Wystąpienia w dyskusji /niemieckich naukowców na konferencji z okazji dwudziestolecia NRD i dwudziestopięciolecia PRL/

6 (95-100) Dorota Jabłońska Więcej
10.

Cechy specyficzne procesu produkcyjnego portu morskiego na przykładzie zespołu portowego Szczecin - Świnoujście

10 (101-110) Krzysztof Luks Więcej
11.

Wykształcenie a zróżnicowanie płac pracowników gospodarki uspołecznionej

12 (111-122) Tadeusz Obrębski Więcej
12.

Samodzielność finansowa w mechanizmie zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej

24 (123-146) Klemens Piotrowski Więcej
13.

Podstawowe elementy życia kulturalnego i postawy światopoglądowe mieszkańców woj.szczecińskiego w latach 1956-1968

15 (147-161) Stanisław Lasek Więcej
14.

Przewidywanie tendencji rozwojowych w dziedzinie kultury we flocie transportowej i rybackiej

7 (163-169) Ludwik Janiszewski Więcej
15.

Teheran-Jałta-Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw

3 (171-173) --- Więcej
16.

Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego 1818-1890 /w świetle przewozów kolejowych i wodnych/

3 (173-175) Klemens Piotrowski Więcej
17.

Wzrost gospodarczy Polski w układzie przestrzennym

4 (175-178) Barbara Prandecka Więcej
18.

Dobra Kapituły Kamieńskiej do połowy XV wieku

2 (178-179) Ryszard Marciniak Więcej
19.

Problematyka dawnej kultury ludowej Pomorza Zachodniego. /Omówienie ekspozycji etnograficznej w Muzeum Narodowym w Szczecinie/

3 (183-185) Ryszard Kukier Więcej
20.

Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Socjologii w Warnie

4 (187-190) Ludwik Janiszewski Więcej
21.

Przegląd gospodarczy, społeczny, kulturalny. Październik-grudzień 1970 r.

31 (191-221) Jadwiga Ostromęcka Więcej