Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1978
Socjologiczna koncepcja morskiej rzeczywistości społecznej

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Rok wydania:1978
Liczba stron:9 (103-111)