Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1973

Rok wydania:1973

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Udział lotnictwa polskiego w walkach o wyzwolenie Pomorza w 1945 roku

16 (5-20) Czesław Krzemiński Więcej
2.

Forsowanie Dolnej Odry i wyzwolenie Szczecina przez wojska 2 Frontu Białoruskiego w operacji berlińskiej

8 (21-28) Tadeusz Sawicki Więcej
3.

Udział 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej w rozwoju społeczno-politycznym Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej

12 (29-40) Zbigniew Czerniawski Więcej
4.

Dorobek badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza Zachodniego w ostatnim ćwierćwieczu /1947-1972/

18 (41-58) Władysław Łosiński Więcej
5.

Początki Szczecina w świetle badań archeologicznych

17 (59-75) Lech Leciejewicz Więcej
6.

Księstwa pomorskie wobec wojny polsko-krzyżackiej w latach 1431-1435

30 (77-106) Edward Rymar Więcej
7.

Kilka uwag w sprawie wychodźstwa polskiego do Danii na przełomie XIX i XX wieku

12 (107-118) Stanisława Kościelecka Więcej
8.

Geograficzno-historyczna panorama Bałtyku

16 (119-134) Andrzej Piskozub Więcej
9.

Stan i perspektywy socjologii morskiej w Polsce

22 (135-156) Ludwik Janiszewski Więcej
10.

Tendencje zmian jakościowych w funkcji przemysłowej współczesnych portów morskich

12 (157-168) Barbara Klekowska Więcej
11.

Geachichte und Struktur des deutschen Parteiensystems

3 (169-171) Heino Kaack Więcej
12.

Mit dem Gesicht nach Deutschland. Eine Dokumentation über die sozialdemokratische Emigration

4 (171-174) Erich Matthias Więcej
13.

Wybrane zagadnienia rozwoju ludnościowego i gospodarczego małych miast na przykładzie woj. łódzkiego

4 (174-177) T. Nagurski Więcej
14.

Ośrodki budownictwa okrętowego w Gdańsku i Elblągu

6 (177-182) Czesław Wojewódka Więcej
15.

Półwiecze pracy dydaktycznej naukowej i społecznej profesora doktora Stefana Kownasa

9 (183-191) Zygmunt Sagan Więcej
16.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1973 r.

28 (193-220) Jadwiga Ostromęcka Więcej