Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1973
Udział 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej w rozwoju społeczno-politycznym Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej

Autorzy: Zbigniew Czerniawski
Rok wydania:1973
Liczba stron:12 (29-40)