Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych

Autorzy: Jan M. Janiszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marek Krasiński Marek Krasiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: innowacje innowacyjność kształcenie uczelnie wyższe
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (427-440)
Klasyfikacja JEL: M11 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań wstępnych związanych z oczekiwaniami studentów polskich uczelni ekonomicznych w stosunku do kształcenia w zakresie innowacji. Oczekiwania studentów I roku studiów I stopnia są zestawione z opinią studentówIII roku studiów I stopnia dotyczącą spełnienia tych oczekiwań. Z analizy porównawczej wynika, że między oczekiwaniami i realizacją istnieje wyraźna luka. Autorzy opracowania przyjmują definicję innowacji za Schumpeterem i wskazują, że kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych jest ważne z punktu widzenia sukcesu samych studentów na rynku pracy i sukcesu polskiej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczyńska, G. (red.) (2004). Poradnik dla przedsiębiorców. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Warszawa: PARP.
2.Chyba, Z., Grudzewski, W.M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.
3.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
4.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.
5.Inteligentny Rozwój (2016). Inteligentny Rozwój. Serwis Programu. Pobrano z: poir.gov.pl (12.2016).
6.James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku. Warszawa: PWN.
7.Klimczak, B. (2011). Mikroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Kraśnicka, T., Wronka-Pośpiech, M. (2014). Stymulowanie zachowań innowacyjnych pracowników w korporacjach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 183 (1), 124–127.
9.Kupis, P., Zaniewska, K. (2012), Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Polsce. W: K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty (s. 11–28). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.NCBiR (2016). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrano z: ncbir.gov.pl (11.2016).
11.PARP (2011). Innowacje w sektorze usług. Warszawa: PARP
12.Penc, J. (2003). Strategiczny system zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
13.PIG (2016). Program Innowacyjna Gospodarka. Portal Funduszy Europejskich. Pobrano z poig.gov.pl (11.2016).
14.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
15.Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2005), Managing innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change.Third Edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
16.Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.