Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI

12 (9-20) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz Więcej
2.

WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

13 (21-33) Andrzej Jaki, Zofia Gródek-Szostak Więcej
3.

Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP

12 (33-44) Monika Spychalska-Wojtkiewicz Więcej
4.

Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej

16 (45-60) Michał Roman Więcej
5.

Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta

12 (61-72) Anna Szwajlik Więcej
6.

Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji

10 (73-82) Łukasz Wściubiak Więcej
7.

Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw

12 (83-94) Karolina Beyer Więcej
8.

Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej

12 (95-106) Zbigniew Chyba Więcej
9.

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

12 (107-118) Jadwiga Bakonyi Więcej
10.

Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin

12 (119-130) Katarzyna Kozioł-Nadolna Więcej
11.

Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne

10 (131-140) Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio Więcej
12.

Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa

10 (141-150) Bogusława Ziółkowska Więcej
13.

Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard

12 (151-162) Piotr Litwa Więcej
14.

Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy

16 (163-178) Waldemar Gajda Więcej
15.

Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań

14 (179-192) Dariusz Nowak, Henryk Sobolewski Więcej
16.

Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

12 (193-204) Krystyna Poznańska Więcej
17.

Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce

12 (205-216) Piotr Dzikowski Więcej
18.

Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji

12 (217-228) Ireneusz Miciuła, Paweł Stępień Więcej
19.

Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw

14 (229-242) Jerzy Różański, Błażej Socha Więcej
20.

Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim

12 (243-254) Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska Więcej
21.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym

14 (255-268) Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski Więcej
22.

Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach

12 (269-280) Edward Stawasz Więcej
23.

Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności

14 (281-294) Piotr Bartkowiak, Jacek Jóźwiak Więcej
24.

Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?

12 (295-306) Paweł Mielcarek Więcej
25.

Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową

12 (307-318) Joanna Wiśniewska Więcej
26.

Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych

14 (319-332) Dariusz Nowak Więcej
27.

Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce

12 (333-344) Roman Tylżanowski Więcej
28.

Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych

12 (345-356) Marlena Płonka, Jadwiga Gorączkowska Więcej
29.

Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji

12 (357-368) Tomasz Janicki, Urszula Słupska Więcej
30.

Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”

12 (369-380) Marek Szajt Więcej
31.

Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami

10 (381-390) Joanna Ziomek Więcej
32.

Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie

12 (391-402) Barbara Wasilewska Więcej
33.

Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw

12 (403-414) Jan M. Janiszewski Jan M. Janiszewski, Krasiński Krasiński Więcej
34.

Wpływ osobowości eksperta na wagę kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych

12 (415-426) Anna Małgorzata Deptuła Więcej
35.

Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych

14 (427-440) Jan M. Janiszewski, Marek Krasiński Marek Krasiński Więcej
36.

Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy

11 (441-451) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska Więcej