Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta

Autorzy: Anna Szwajlik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rozwój innowacji produktowych konsument marketing
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (61-72)
Klasyfikacja JEL: L14 L86 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podejście do procesu rozwoju innowacji produktowych od strony działań marketingowych. Kluczowym elementem sankcjonującym rolę oraz zaangażowanie powyższych działań w rozwoju innowacji produktowych staje się konsument. Jako podmiot zainteresowań marketingu oraz nabywca innowacyjnych produktów staje się spoiwem dla dwóch głównych obszarów działalności: B+R oraz marketingu. Dla zwiększenia stopnia akceptowalności nowych produktów przez konsumentów ważne jest, aby włączanie konsumenta odbywało się na poziomie wszystkich etapów omawianego procesu i przy ścisłej współpracy wskazanych wyżej działów. Wymaga to przede wszystkim od pracowników działów marketingu podwyższenie kompetencji w obszarach zarządzania innowacjami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
2.Chesbrough, W.H. (2003). Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
3.Cooper, R.G. (2002). Optimizing the Stage-Gate Process. Research Technology Management, 45 (5), 25–34.
4.Cooper, R.G. (2006). Managing technology development projects. Research Technology Management, 12 (1), 31–45.
5.Cooper, R.G. (2008). What’s new and next Gen System. Journal of Product Innovation Management, 25 (3), 213–232.
6.Cooper, R.G. (2014). What next? After Stage-Gate. Research Technology Management, 12 (2), 20–31.
7.Cooper, R.G., Edge, S. (2008). Ideation for product innovation: What are the best methods? PDMA Vission Magazine, 12 (3), 20–28.
8.Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J. (1995). Benchmarking the firm’s critical success factors in new product development. Journal of Product Innovation Management, 12 (3), 74–91.
9.Griffin, A., Hauser J. (1993). The Voice of the Custumer. Marketing Science, 12 (1), 1–27.
10.Kotler, P. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
11.Rutkowski, I.P. (2007). Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. Warszawa: PWE.
12.Sojkin, B. (red.) (2012). Komercjalizacja produktów żywnościowych. Warszawa: PWE.
13.Zemlickiene, V., Maditionos, D.I. (2012). Marketing strategy formulation for innovative product development process. Business Theory and Practice, 13 (4), 365–374.