Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań

Autorzy: Dariusz Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Henryk Sobolewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: skłonność innowacyjna czynniki innowacyjności bariery rozwoju strategia innowacyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (179-192)
Klasyfikacja JEL: O31 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dyskursie naukowym przyjmuje się, że innowacje są kluczem do sukcesu i budowy długofalowej przewagi konkurencyjnej. W praktyce przedsiębiorstwa podchodzą jednak do innowacji ostrożnie, a nawet z dużą dozą nieufności i sceptycyzmu. Wskazuje się, że wdrażanie innowacji obarczone jest znacznym ryzykiem, wymaga bowiem dużych nakładów finansowych, zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, a także komunikacji i wymiany informacji z otoczeniem, dostępu do nowych technologii i wiedzy generowanej przez instytucje naukowe. Podkreśla się, że wskazane czynniki często traktuje się jako bariery rozwoju innowacyjności. Zdywersyfikowane podejście do oceny poszczególnych czynników przyczyniło się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto identyfikację oraz określenie siły oddziaływania poszczególnych zmiennych w podejściu przedsiębiorstw do problematyki innowacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanienko, J. (2006). Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. W: J. Bogdanienko (red.), Firma w otoczeniu globalnym (s. 11–36). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
2.Bozkurt, Ö.C., Kalkan, I.A. (2014). Business strategies of SME’s, innovation types and factors influencing their innovation: burdur model. Ege Academic Review, 14 (2), 189–198.
3.Comtesse, X.L., Hodgkinson, A., Krug, E., Morand, G., Blame, L. (2002). Success factors and barriers to innovation in Switzerland. Avenir Suisse and Enterprise Forum of Switzerland.
4.Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation. London: F. Pinter.
5.Górzyński, M., Woodward, R., Jakubiak, M. (2004). Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE – możliwości i wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
6.Ghazal, R., Zulkhibri, M. (2015). Determinants of innovation outputs in developing countries. Evidence from panel data negative binomial approach. Journal of Economic Studies, 42 (2), 237–260.
7.Guzik, R. (2004). Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce. W: M. Górzyński, R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne, 2 (s. 2–4). Warszawa: Wydawnictwo Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
8.Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Larsen, P., Levis, A. (2007). How award-winning SME’s manager the barriers in innovation. Creativity and Innovation Management, 16 (2), 142–151.
11.Lorente, A.R.M., Dewhurst, F., Dale, B.G. (1999). TQM and business innovation. European Journal of Business Innovation, 2 (1), 12–19.
12.Madrid-Guijarro, A., Garcia, D., Auken, H.V. (2009). Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 47 (4), 465–488.
13.Segarra-Blasco, A., Garcia-Quevedo, J., Teruel-Carrizosa, M. (2008). Barriers to innovation and public Policy in Catalonia. International Entrepreneurship and Management Journal, 4 (4), 431–451.
14.Silva, M., Leitao, J., Raposo, M. (2007). Barriers to innovation faced by manufacturing firms in Portugal: How to overcome it? Munich Personal RePEc Archive.
15.Stanisławski, R., Olczak, A. (2010). Innovative Activity in the Small Business Sector of the Textile and Clothing Industry. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 18 (1), 13–16.
16.Tiwari, R. ve Buse, S. (2007). Barriers to Innovation in SMEs: Can the Internationalization of R&D Mitigate Their Effects? Proceedings of the First European Conference on Knowledge for Growth: Role and Dynamics of Corporate R&D, Seville-Spain.