Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie

Autorzy: Barbara Wasilewska
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: zarządzanie innowacjami metody stymulujące kreatywność proces twórczy fazy pomysłów
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (391-402)
Klasyfikacja JEL: L21 M53 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrany obszar zarządzania pomysłami w kontekście wykorzystania metod stymulujących kreatywność. Utworzony model procesu twórczego zwraca szczególną uwagę na fazy pomysłów, tj. tworzenie, selekcję i rozwijanie pomysłów. Fazy wskazują, jak nimi zarządzać. W artykule na przykładzie trzech badanych przedsiębiorstw przedstawiono także czynniki, które sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu pomysłami: od planowania, przez przeprowadzenie sesji twórczej do oceny rezultatów. Opisane w artykule dwie metody stymulujące kreatywność ułatwiają wyodrębnianie pomysłów z dużej ich puli lub pozwalają wyznaczać możliwe konsekwencje powstałych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszkiewicz, J. (2008). Innowacje w firmie. Warszawa: Poltext.
2.de Bono, E. (2010). Dziecko w szkole kreatywnego myślenia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
3.Green, A. (2004). Kreatywność w public relations. Warszawa: PWE.
4.Drewczyński, W. (2011). System zarządzania pomysłami. Pobrano z: http://wicu.pl/system-zarzadzania-pomyslami (28.10.2016).
5.Karlińska, B., Knosala, R. (2012). Model procesu twórczego a rozwój innowacji procesowych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 3, 22–28.
6.Karlińska, B., Knosala, R. (2013). Sesja twórcza jako sposób kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 16–22.
7.Królak-Wyszyńska, K., Rudolf, T. (2010). Miliony z pomysłów, czyli jak zdobyć dodatkowe przychody dzięki zarządzaniu pomysłami. E-Mentor, 2 (34), 51–52.
8.Luecke, R. (2003). Managing creativity and innovation. Boston: Harvard Business School Press.
9.Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
10.Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
11.Stosik, A. (2005). HR menedżer i wdrażanie koncepcji Idea Management w małej firmie usługowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 423–431.
12.Wasilewska, B., Knosala, R. (2014). Wdrożenie metod stymulujących kreatywność do praktyki przemysłowej. W: P. Łebkowski (red.), Zarządzanie a inżynieria produkcji (s. 356–363). Kraków: Wydawnictwo AGH.
13.Wycoff, J. (2004). The Big Ten Innovation Killers. Palo Alto CA: Innovation Network.