Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?

Autorzy: Paweł Mielcarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: innowacje proces innowacji ewolucja rewolucja skuteczność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (295-306)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności procesu innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych przy uwzględnieniu podziału na doskonalenia procesu o charakterze ewolucyjnym i rewolucyjnym w odniesieniu do liczby wytworzonych innowacji poszczególnego typu oraz uzyskanej przewagi konkurencyjnej. W odniesieniu do typów uwzględniono innowacje: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, oraz innowacje na poziomie firmy i o zasięgu światowym. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą 92 średniej i dużej wielkości polskich przedsiębiorstw przemysłowych z lat 2012–2014. Wyniki postępowania wskazują, że podejście ewolucyjne względem rewolucyjnego w większym stopniu przekłada się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz cechuje się wyższą skutecznością w zakresie opracowywania innowacji produktowych. Natomiast podejście rewolucyjne odznacza się wyższą skutecznością procesu innowacji w zakresie tworzenia pozostałych typów innowacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajer-Marczak, R. (2009). Konsekwencje ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach. W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach (s. 153–161). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Grajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
3.Guinet, J. (1995). National systems for financing innovation. Paris: OECD.
4.Harmon, P. (2003). Business Process Change, A Manager’s Guide to Improving, Redesigned, and Automating Processes. San Francisco: Morgan Kaufman Publishers.
5.Janasz, W., Leśkiewicz, I. (2002). Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
7.McAdam, R., O’Hare, C. (1998). An Improvement BPR Approach for Offline Enabling Processes. Business Process Reengineering and Management Journal, 4 (3), 226–240.
8.Mielcarek, P. (2016). Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa: Difin.
9.Mikołajczyk, Z. (2004). Metody i techniki zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu). W: M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom 1 (s. 227–233). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.Nowosielski, S. (red.) (2008). Procesy i projekty logistyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Perechuda, K. (1998). Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
12.Perechuda, K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstem przyszłości – koncepcje, modele, metody. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
13.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Prudzienica, M. (2009). Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami. W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach (s. 90–96). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
15.Wrzosek, K., Bełz, G. (1996). W kierunku do organizacji zorientowanej na procesy. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 725, 71–80.
16.Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.