Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 15.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
2. Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
4. Założenia koncepcji New Public Management
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
5. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
6. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
7. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
8. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
9. Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
10. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
11. Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
12. Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
13. Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
14. Viral Marketing Communication for Brand
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
15. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
Strona