Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia

Autorzy: Bernadetta Fijałkowska
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia gospodarność skuteczność efektywność
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (531-537)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem opracowania jest opisanie kierunków zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, które najlepiej ocenić poprzez triadę: gospodarność – skuteczność – efektywność, czyli koncepcję 3-E. Metodologia badania – Artykuł powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest opisanie zmian zachodzących w ochronie zdrowia, w tym zarządzanie w sektorze publicznym. Oryginalność/wartość – Podjęty temat opisuje zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia, który finansowany jest ze środków publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belcher, P. (2001). Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej. Warszawa: Ignis.
2.Czaputowicz, J. (2005). Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji. Służba Cywilna, 11.
3.Fijałkowska, B. (2012). Efektywność, a restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarządzanie i finanse, 1 (10), 253–261.
4.Fijałkowska, B., Maroszek, J. (2014). Kreowanie wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej za 2012 r. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Warszawa: SGH.
5.Fijałkowska, B., Maroszek, J. (2015). Zadłużenie podmiotów leczniczych – efekt domina. W: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Warszawa: SGH.
6.Frączkiewicz-Wronka, A., Jasłowski, J. (2004). Samorządowa polityka zdrowotna. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
7.Getzen, T.E. (2000). Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Gunning, J.G. (2001). Zrozumieć demokrację. Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania.
9.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne – w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
10.Nowak, W.A. (1998). Rachunkowość sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
12.Paździoch, S., Włodarczyk, C. (2001). Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13.Wasilewska, D. (2003). Polityka zdrowotna Unii Europejskiej a możliwość wykorzystania wspólnotowych programów pomocowych. W: Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w Niemczech – perspektywy współpracy. Materiały konferencyjne. Garbicz: Niemiecko-Polska Akademia Zdrowia.
14.Węgrzyn, M., Wasilewski, D. (2006). Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
15.Włodarczyk, C. (2003). Reformy zdrowotne, Uniwersalny kłopot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.