Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji

Autorzy: Krzysztof Szałucki
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Słowa kluczowe: systemowa efektywność ekonomiczna transportu samochodowego pasażerów formalizm i operacjonalizacja usług przewozów pasażerskich efektywność finansowa jednostek transportu samochodowego ładunków skuteczność funkcjonalna operatorów transportu samochodowego skuteczność rynkowa transportu samochodowego sprawności funkcjonalna transportu samochodowego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (223-232)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego ładunków wynika ze stosunkowo istotnej decentralizacji zarządzania potencjałem przewozowym oraz rynkowo silnie rozwiniętych struktur działalności organizatorskiej. Jej wiodącymi atrybutami realizacyjnymi są skuteczność działania rynkowego oraz efektywność finansowa, wynikająca z samodzielności gospodarczej, którą charakteryzują się podmioty łańcuchów transportu ładunków. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego pasażerów to przede wszystkim poziom złożoności zorganizowania tych usług. Złożoność i różnorodność występujących na tych rynkach struktur zarządzających i przewozowych powoduje, że sprawność systemowa w transporcie samochodowym pasażerów współkształtowana jest bezpośrednio przez formalizm i operacjonalizację usług przemieszczania, jak również skuteczność i ekonomiczną efektywność ich organizacji i wykonywania.

Bibliografia

1.Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Polski transport samochodowy ładunków, „Kodeks”, Bydgoszcz 2007.
2.Bronk H., Gracz J., Szałek B., Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, wyd. III, WKŁ, Warszawa 1988.
3.Bronk H., Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym, WNUS, Szczecin 1992.
4.Burnewicz J., Sektor transportowy Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2005.
5.Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, WAE, Katowice 2009.
6.Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, wyd. II, red. H. Bronk, WKŁ, Warszawa 1987.
7.Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
8.Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, WUG, Gdańsk 2002.
9.Kordel Z., Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw, WUG, Gdańsk 2002.
10.Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, WUG Gdańsk 2006.
11.Rosa G., Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
12.Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu. Rynki – operacje – strategie, WUG, Gdańsk 2011.
13.Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki, WUG, Gdańsk 2013.
14.Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, WAE, Katowice 2002.
15.Transport, wyd.5, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
16.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, WNUS, Szczecin 2013.