Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego

Autorzy: Piotr Oleksyk
Słowa kluczowe: kontrola wewnętrzna nadużycie przestępstwo skuteczność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (207-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników poprawiających skuteczność wykrywania nadużyć i przestępstw pracowniczych. Wykrywanie przestępstw wewnętrznych powinno opierać się na trzech ważnych elementach: identyfikacji obszarów zagrożonych przestępstwami, eliminacji czynników będących przyczynami tych działań oraz wdrażania skutecznych narzędzi eliminacji przestępstw wewnętrznych. Istotnym elementem jest w takim przypadku opracowanie procedur audytu wewnętrznego pozwalających na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z nadużyciami wewnętrznymi. Dobór rozwiązań zaradczych zawsze musi być uzależniony od indywidualnych uwarunkowań działalności jednostki, gdyż nie jest możliwe ustalenie uniwersalnych metod skutecznych we wszystkich jednostkach gospodarczych. Metodologia badania – Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Badania te zostały uzupełnione o analizę najczęściej występujących przypadków przestępstw wewnętrznych w polskich przedsiębiorstwach. Wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną, zaproponowano najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie opracowania gotowych metod przeciwdziałania oszustwom wewnętrznym. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników ryzyka związanych z nadużyciami pracowniczymi, które stały się podstawą do wyznaczenia najbardziej skutecznych metod ograniczania strat wynikających z negatywnej działalności zatrudnionych pracowników. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest oryginalna propozycja autorskich rozwiązań wspierających zarządzających jednostką gospodarczą w skutecznym przeciwdziałaniu przestępstwom wewnętrznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, D., Maj, M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Hołda, A., Nowak, W. (2003). Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 13 (69), 116–133.
3.Iyer, N., Samociuk, M. (2007). Defraudacja i korupcja, zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: PWN.
4.Jasiński, W. (2014). Nadużycia w przedsiębiorstwie – przeciwdziałanie i wykrywanie. Warszawa: Poltext.
5.Kutera, M. (2008). Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych. Warszawa: Difin.
6.Kutera, M., Hołda, A., Surdykowska, S. (2006). Oszustwa księgowe – teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
7.Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
8.Wells, J.T. (2006). Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: LexisNexis.
9.Winiarska, K. (2001). Kontrola finansowo-księgowa w praktyce. Gdańsk: ODDK.