Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego

12 (11-22) Dorota Adamek-Hyska Więcej
2.

Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej

12 (23-34) Ewa Wiktoria Babuśka Więcej
3.

Efektywność realizacji zadań publicznych na przykładzie jednostki budżetowej

8 (35-42) Adam Bujak Więcej
4.

Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego

11 (43-53) Maria Jastrzębska Więcej
5.

Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej

11 (55-65) Mariusz Karwowski Więcej
6.

Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej

11 (67-77) Wanda Skoczylas Więcej
7.

Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

12 (79-90) Aleksandra Szewieczek, Katarzyna Tkocz-Wolny Więcej
8.

Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego

9 (91-99) Olga Szołno Więcej
9.

Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

7 (103-109) Monika Krajewska Więcej
10.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI

13 (111-123) Iwona Majchrzak Więcej
11.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK

13 (125-137) Małgorzata Makowiecka Więcej
12.

Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

12 (139-150) Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Ewelina Młodzik Więcej
13.

Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych

9 (151-159) Beata Zaleska Więcej
14.

Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE

10 (163-172) Magdalena Balcer, Andrzej Rochewicz Więcej
15.

Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne

12 (173-184) Anna Bartoszewicz Więcej
16.

Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego

9 (185-193) Monika Kaczurak-Kozak Więcej
17.

Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

11 (195-205) Katarzyna Kostyk-Siekierska, Krzysztof Siekierski Więcej
18.

Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego

8 (207-214) Piotr Oleksyk Więcej
19.

Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne

14 (215-228) Piotr Sołtyk Więcej
20.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach

11 (231-241) Dariusz Kotarski, Ireneusz Rosiek Więcej
21.

Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej

11 (243-253) Justyna Łukomska-Szarek Więcej
22.

Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych

11 (255-265) Anna Zbaraszewska Więcej
23.

Rola i zadania audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie jednostki sektora administracji rządowej

11 (269-279) Sebastian Bartoszewicz, Anna Batosiewicz Więcej
24.

Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne

11 (281-291) Edyta Bielińska-Dusza Więcej
25.

Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych

7 (293-299) Beata Iwasieczko Więcej
26.

Elementy audytu bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży

7 (301-307) Marek Jasztal Więcej
27.

Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej

11 (311-321) Małgorzata Asejczyk-Woroniecka Więcej
28.

Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego

9 (323-331) Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek Więcej
29.

Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

14 (333-346) Bożena Nadolna Więcej
30.

Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym

13 (347-359) Katarzyna Piotrowska Więcej