Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych

Autorzy: Anna Zbaraszewska
Słowa kluczowe: ryzyko placówka oświatowa kontrola zarządcza zarządzanie ryzykiem
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (255-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek oświatowych. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów. Wynik – W artykule wykazano, że zarządzanie ryzykiem stwarza trudność kierującym placówkami oświatowymi. Oryginalność/wartość – Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści stanowią syntetyczny opis wybranych regulaminów kontroli zarządczej placówek oświatowych i ich analizę w kontekście zarządzania ryzykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kontrola zarządcza w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach. Pobrane z: http:// www.sp20.katowice.pl/dokumenty-szkolne/kontrola-zarzadcza (19.06.2016).
2.Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce (2007). Warszawa: Bentley Jennison dla Ministerstwa Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl (19.06.2016).
3.Popławski, M. (2012). Kontrola zarządcza w oświacie. Warszawa: Wyd. UW.
4.Puchacz, K. (2010). Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
5.Regulamin kontroli zarządczej w Gimnazjum nr 3 w Kole. Pobrane z: http://www. zs1kolo.szkolnastrona.pl/bip (19.06.2016).
6.Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 32 w Warszawie. Pobrane z: http://www.zs32.edu.pl/dokumenty/regulaminy/regkontrzarz (19.06.2016).
7.Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Pobrane z: http://www.zszio.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=225101 (19.06.2016).
8.Siwoń, M. (2010). Kontrola zarządcza – fakty i mity. Wspólnota, 21. Pobrane z: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/kontrola-zarzadcza-fakty-i-mity (16.06.2016).
9.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 2015, poz. 2156, z późn. zm.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
11.Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2013). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer.