Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 15.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
2. Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
3. Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
4. Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
5. Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
6. Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
7. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
8. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
9. Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
10. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
11. Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
12. Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
13. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
14. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
15. Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona