Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej

Autorzy: Mariusz Karwowski
Słowa kluczowe: komentarz zarządu model biznesu charakter działalności kontrola zarządcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (55-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie roli komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu oraz użyteczności wykorzystania komentarza w kontroli zarządczej. Metodologia badania – 1. Badania literaturowe nad związkiem między modelem biznesu i kontrolą zarządczą a komentarzem zarządu. 2. Jakościowa analiza zawartości sprawozdań z działalności emitentów wchodzących w skład WIG20 w celu oceny ujawnień dotyczących charakteru działalności. Wynik – 1. Model biznesu wynika z zakresu ujawnień szczegółowych w komentarzu zarządu, który powinien pełnić istotną rolę w kontroli zarządczej. 2. Badane grupy kapitałowe wciąż nie są świadome znaczenia informacji o modelu biznesu dla interesariuszy. Oryginalność/wartość – Wskazanie znaczenia ujawniania informacji o modelu biznesu, który stanowi stosunkowo nowe zagadnienie w zarządzaniu, istotne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amit, R.H., Zott, C. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, 22, 6–7, 493–520. DOI:10.1002/smj.187.
2.Anthony, R.N., Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. New York: McGraw-Hill.
3.Cinquini, L., Tenucci, A. (2011). Business Model in Management Commentary and the Links with Management Accounting. Financial Reporting, Special Issue, 41–59.
4.Cole, C.J. (2012). International Best Practices for MD&A: An Update. The Journal of Corporate Accounting & Finance, September/October, 37–47. DOI:10.1002/jcaf.21797.
5.Di Carlo, E., Fortuna, F., Testarmata, S. (2015). Boundaries of the Business Model within Business Groups. Journal of Management & Governance, 20, 2, 321–362. DOI:10.1007/s10997-015-9338-9.
6.EFRAG (2013). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. European Financial Reporting Advisory Group, Autorité des Normes Comptables and Financial Reporting Council. Pobrane z: http://www.efrag.org/files/EFRAG%20Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf (24.07.2015).
7.Ginesti, G., Macchioni, R., Sannino, G., Spano, M. (2013). The Impact of International Accounting Standards Board (IASB)’s Guidelines for Preparing Management Commentary (MC): Evidence From Italian Listed Firms. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9, 3, 305–320.
8.Giunta, F., Bambagiotti-Alberti, L., Verrucchi, F. (2013). Business Model Disclosure: Evidence from Annual Reports of Italian Listed Companies. An International Journal of Business & Economics, 8, 1, 27–39.
9.IASB (2005). Management Commentary. Discussion paper. IFRS Foundation.
10.IASB (2009). Management Commentary. Exposure draft. IFRS Foundation.
11.IASB (2010). Management Commentary. A framework for presentation. IFRS Foundation.
12.Kang, H.H., Gray, S.J. (2013). Segment Reporting Practices in Australia: Has IFRS 8 Made a Difference? Australian Accounting Review, 66, 23, 3, 232–243.
13.KSRF 315 (2015). Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia. Załącznik nr 1.10 do uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10 lutego 2015 r.
14.Lambert, S. (2008). A Conceptual Framework for Business Model Research. 21st Bled Conference eCollaboration: Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction, June 15-18, 277–289.
15.Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, May, 86–92.
16.Merchant, K.A., Van der Stede, W.A. (2003). Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation, and Incentives. Harlow: FT Prentice Hall.
17.Nielsen, C., Bukh, P.N. (2011). What Constitutes a Business Model: The Perception of Financial Analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8, 3, 256–271.
18.Seal, W., Garrison, R.H., Noreen, E.W. (2006). Management Accounting. New York: McGraw-Hill Education.
19.Stebbens, P., Braz, M. (2013). The Future of Corporate Reporting. Charter, June, 44–45. www.money.pl (11.02.2016).
20.Zott, C., Amit, R.H. (2010). Designing Your Future Business Model: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43. Pobrane z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1356511 (25.02.2016).
21.Zott, C., Amit, R.H., Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37 (4), 1019–1042. DOI:10.1177/0149206311406265.