Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach

Autorzy: Dariusz Kotarski

Ireneusz Rosiek
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza kryteria oceny kontroli zarządczej samoocena publiczna jednostka oświatowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (231-241)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza i ocena organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych i wykonawczych. Metoda badania – Wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli zarządczej oraz zaproponowano kryteria oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Wynik – Analizowano aktualne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz oceniono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość – Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej z uwzględnieniem wewnętrznych rozwiązań zarządczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biadacz, R. (2011). Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej na przykładzie szkoły podstawowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 97–109.
2.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
3.Kotarski, D. (2012). Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 313–320.
4.Postuła, M. (2012). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 46–70). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2012). Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 285–300.
6.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. nr 95, poz. 425, z późn. zm.
7.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.