Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: Bożena Nadolna
Słowa kluczowe: pomiar dokonań zbilansowana karta dokonań audyt wewnętrzny organizacje sektora publicznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (333-346)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania zbilansowanej karty wyników (balanced scorecard – BSC) jako narzędzia pomiaru dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania – Opracowanie napisano na podstawie literatury przedmiotu z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa. Wynik – W artykule przedstawiono modelowe rozwiązania w zakresie pomiaru dokonań wykorzystywanego do oceny audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostce sektora finansów publicznych. Oryginalność/wartość – Propozycja modelu BSC na potrzeby oceny funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego jest rozwiązaniem autorskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, U., Koonce, L., Marchant, G. (1991). A Model of Audit Judgement: Cognition in a Professional Context. W: L.A. Ponemon, D.R. Gabhart (red.), Auditing: Advences in Behavioral Research. New York, NY: Springer-Verlag.
2.Archie, T. (2009). A Essentials: An Internal Audit Operations Manual. The IIA Research Foundation.
3.Frigo, M. (2002). A Balanced Scorecard Framework for Internal Auditing Departments. Altamonte Springs, FL: The IIA Research Foundation.
4.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2007). Strategiczna karta wyników. Warszawa: PWN.
5.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWN.
6.Nadolna, B. (2013). Zadanie audytowe w środowisku kontroli zarządczej. W:T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 209–257). Warszawa: Difin.
7.Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Raaum, R., Morgan, S. (2009). Performance Auditing: A Measurement Approach. The IIA Research Foundation.
9.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
10.Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2011). Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 195–205.
11.Szymańska, H. (2013). Organizacja działu audytu wewnętrznego. W:T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 283–306). Warszawa: Difin.
12.Świerk, J. (2009). Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.