Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne

Autorzy: Edyta Bielińska-Dusza
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny audyt technologiczny metodyka audytu technologicznego obszary audytu technologicznego technologia
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (281-291)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z metodyką audytu technologicznego, wskazanie głównych obszarów audytu oraz zaprezentowanie zbioru metod wykorzystywanych w realizacji audytu technologicznego. Metodologia badania – Artykuł ma charakter teoretyczno-metodyczny z wykorzystaniem standardowych podejść do metodyki badania organizacji. Wynik – Opracowanie przedstawia istotę i znaczenie audytu technologicznego, jego metodyczną koncepcję oraz główne obszary badawcze. Scharakteryzowano etapy i czynności metodyki oraz zaprezentowano zbiór metod technik możliwych do wykorzystania w procesie badawczym. Oryginalność/wartość – Elementy nowatorskie dotyczą wskazania obszarów badawczych, zbioru metod i technik szczegółowych audytu technologicznego oraz jego korelacji z innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielińska-Dusza, E. (2010). System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Kraków: UE w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
2.Bielińska-Dusza, E. (2014). Założenia metodyczne audytu technologicznego. Metodologiczne Aspekty Zarządzania – Wybrane Zagadnienia, 4, 305, 9–21.
3.Chambers, A., Rand G. (1999). The Operational Auditing Handbook: Auditing Business Processes. United Kingdom: John Wiley & Sons.
4.Firat, A.K., Madnick, S. (2008). Wei Lee Woon, Technological Forecasting – A Review. Composite Information Systems Laboratory (CISL) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology Cambridge.
5.Gordon, T.J., Glenn, J.C. (2013). Futures Research Methodology. Version 3.0 Millennium Project of the American Council for the United Nations University.
6.Kelessidis, V. (2001). Technology audit. Report Produced for the EC Funded Project INNOREGIO: Dissemination of Innovation and Knowledge Management Techniques. Thessaloniki Technology Park.
7.Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
8.Lisiński, M. (red.). (2011). Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Warszawa: PWE.
9.Markiewicz, P. (2013). Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization, Wilno: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika.
10.Martyniak, Z. (1976). W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania. Przegląd Organizacji, 8, 347–351.
11.Osiadacz, J. (2011). Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach. Wrocław: PARP.
12.Roper, A.T., Cunningham, S.W., Porter, A.L., Mason, T.W., Rossini, F.A., Banks, J. (2011). Forecasting and Management of Technology. New York: John Wiley & Sons.
13.Shafir, M.N. (1986). Measurement of Technology for National Development and Social Change, 29.