Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 82.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Restaurant and hotel market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
4. Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
5. Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
6. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
7. KONCEPCJA WARTOŚCI W RELACJACH PRACOWNIK – ORGANIZACJA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
8. RECENZJA Jarosław Woźniczka, Monika Hajdas, Witold Kowal, Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
9. INNOWACYJNY MODEL BIZNESU – SUKCES OPARTY NA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESU, UCZELNI I WŁADZ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
10. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
12. Responsible innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
13. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
14. CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
15. ANALITYCZNO- SYNTETYCZNA FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
16. Presence of the gastronomic franchise chains in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
17. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
18. POZYTYWNE I NEGATYWNE SkUTKI UPADŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
19. WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
20. Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
21. Geoturystyka – nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa ziemi w turystyce. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów W Sudetach Zachodnich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
22. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
23. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
24. Proces komercjalizacji innowacji ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
25. Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
26. Zur Explikation emotionaler Bedeutungsaspekte sprachlicher Äußerungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
27. Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
28. Sind Bilder noch Zeichen? Semiotische Sicht auf die Bilder in den modernen Medien
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
29. Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
30. Zur Flexibilität von Idiomen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
31. Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
32. Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
33. Zum Beleidigungspotential der von Tiernamen abgeleiteten Personenbezeichnungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
34. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
35. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
36. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Przejdź
37. Wypłacalność a płynność finansowa – zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
38. Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
39. Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
40. Pomoc publiczna w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – test prywatnego wierzyciela na przykładzie spółki z o.o w restrukturyzacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
41. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
42. Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
43. Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa – wskazania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
44. Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
45. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
46. Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
47. Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
48. Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
49. Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
50. Zur Straßenumbenennung in ausgewählten Ortschaften der ehemaligen NS-Kreisstadt Busko während des Zweiten Weltkriegs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
51. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
52. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
53. Historische Grundzüge ausgewählter deutscher Komposita. Unter Berücksichtigung von Sonderformen und atypischen Entwicklungsprozessen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
54. Zu den Termini ‚unmarkierte Abfolge‘, ‚normale Wortstellung‘ und ‚Grundfolge‘ – ein Überblick über zentrale Positionen in der germanistischen Forschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
55. Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
56. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
57. European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
58. Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
59. Strategiczny marketing jako narzędzie budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
60. The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
61. The place of living, school and family influence on the pattern of physical activity and sedentary behavior of adolescents: a cross sectional study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
62. Zur Motivierung von Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
63. Zu ausgewählten Aspekten der deutschen Eisenbahnterminologie
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
64. Von der Modularität zur Interaktivität und zurück: Die Crux mit der Zeit beim Satzverstehen – eine kritische Bestandsaufnahme am Beispiel des Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
65. Der Arbeitsvertrag auf Deutsch und auf Polnisch – Eine Analyse ausgewählter Aspekte auf rechtswissenschaftlicher und sprachlicher Ebene
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
66. Routineausdrücke in deutschen Gesetzestexten – Versuch einer Klassifizierung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
67. Zur Syntax des anaphorischen, medialen und lexikalischen Reflexivspronomens im Deutschen und im Polnischen im Vergleich mit ausgewählten Beispielen aus dem Jiddischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
68. Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
69. Alle Gesichter des Ärgers. "Konzeptualisierungsmuster des ÄRGER-Feldes an der Schnittstelle zwischen Kognition und Versprachlichung" von Hanna Kaczmarek
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
70. Lässt sich Mathematik bildlich darstellen? – Zur mathematischen Lexik in Langenscheidts "Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild" (2016)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
71. Purine metabolism in the light of aerobic and anaerobic capacity of female boxers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
72. Characteristics of Services and their Consequences for the Strategy of Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
73. Zum Einfluss fremder Morpheme auf die deutsche Sprache aus der Zeit der SARS-CoV-2-Pandemie
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
74. Funktionen des Artikels in verbal-nominalen Gruppen mit Akkusativobjekt (anhand des Sprachsystems und der Narration/Corpora)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
75. Zur Polysemie der Präposition AUF aus kognitiver Sicht
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
76. Gespaltenes Polen? Zu der Polarisierung in der polnischen Gesellschaft und ihrer sprachlichen Realisierung anhand deutscher Pressetexte über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
77. Die Präposition ‚na‘ im Polnischen und Ihre Äquivalente im Deutschen – eine strukturell-lexikalische Analyse
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
78. Die polnische Präposition 'na' in der Rechtssprache und ihre Entsprechungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
79. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
80. Geflügelte Worte in der deutschen Sprache. Ihre Form, Bedeutung und Herkunft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
81. The Influence of Lockdown on the Physical Activity and Subjective Health in the Teachers of Physical Education in Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Przejdź
82. Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
Strona