Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 30
Die polnische Präposition 'na' in der Rechtssprache und ihre Entsprechungen im Deutschen
(Polski przyimek ‘na’ w języku prawa i jego odpowiedniki w języku niemieckim)

Autorzy: Małgorzata Osiewicz-Maternowska ORCID
Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przyimki porównanie niemiecko-polskie język prawa
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:17 (73-89)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 430

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę polskiego przyimka ‘na’ w wybranych losowo z Narodowego Korpusu Języka Polskiego zdaniach dotyczących zagadnień prawnych. Generatywny opis ‘na’ na płaszczyznach składniowej i semantycznej poprzedza zestawienie polskich fraz języka prawa z ich tłumaczeniem na język niemiecki. Z ich analizy wynika, że większość fraz jest tłumaczonych na język niemiecki również jako frazy przyimkowe, jednakże polskie ‘na’ występuje pod postacią różnych przyimków: ‘an’, auf’, ‘aufgrund’, ‘für’, ‘gegen’, ‘in’, ‘infolge’ i ‘von’, przy czym najczęściej stosowany jest przyimek ‘auf’. Wyniki badania mogą być pomocne przy tłumaczeniu polskich zdań w języku prawa zawierających ‘na’ na język niemiecki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańko, Mirosław (Hg.). Inny Słownik Języka Polskiego. Warszawa: PWN, 2000.
2.Conrad, Rudi. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Ausdrücke. Hanau: Verlag Werner Dausien, 1984.
3.DUDEN. Recht A – Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf, 3. aktualisierte Aufl. Berlin: Dudenverlag, 2015.
4.Grzegorczykowa, Renata. Wykłady z polskiej składni. 3. Aufl. Warszawa: PWN, 2002.
5.Homberger, Dietrich. Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft. Stuttgart: Philipp Reclam, 2000.
6.Kalina-Prasznic, Urszula (Hg.). Encyklopedia prawa. Warszawa: C.H. Beck, 2007.
7.Kienzler Iwona, Polsko – niemiecki słownik terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo, Wörterbuch der Wirtschaftssprache. Bankwesen. Finanzen. Recht. Polnisch – Deutsch. Bd. 2. Warszawa: C.H. Beck, 2006.
8.Kilian, Alina, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko – niemiecki. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Deutsch-polnisch, Bd. 1. Warszawa: C.H. Beck, 2002.
9.Lipczuk, Ryszard, Marta Krzemińska, Ewa Lemiesz, Magdalena Lisiecka-Czop, Krzysztof Nerlicki, Małgorzata Osiewicz-Maternowska, Paweł Ponczek, (Hg.). Słownik Partner polsko – niemiecki, niemiecko – polski. Warszawa: Langenscheidt Polska, 2006.
10.Nagórko, Alicja. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN, 2007.
11.Piprek, Jan, Juliusz Ippoldt. Großwörterbuch Polnisch – Deutsch. Wielki słownik polsko – niemiecki. Bd. I. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971.
12.Polański, Kazimierz, Marian Jurkowski, Stanisław Karolak, Roman Laskowski, Andrzej Maria Lewicki, Zygmunt Saloni (Hg.). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. 3. Aufl. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2003.
13.Saloni, Zygmunt, Marek Świdziński. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN, 2007.